Kva betyr ekstremvêri Brasil for Vestlands-jordbruket?

Foredrag
Id:
November 2023

Carlo Aall fortalte om foreløpige resultater fra Transadapt prosjektet på årets "jordkarbonkonferanse" på Voss, med oppsummering og konklusjon fra et 5 års prosjekt om karbonfangst og andre klimavenlege tiltak i vestlandsjordbruket.

Konferanseprogram