Korleis kan distriktskommunar arbeide med berekraftig utvikling?

Notat
Id:
April 2020

Notatet er laga på oppdrag frå Distriktssenteret som innspel til ein prosess som skal utgreie forutsetningar for at små kommunar med utgangpspunkt i stadbundne natur- og kulturressursar kan arbeide heilskapleg med berekraftig utvikling.