Foredrag
Id:
Oktober 2019

FN sine berekraftsmål - korleis gjer vi det?

Foredraget tar føre seg spørsmål innanfor klimatilpassing, klimapolitikk, klimasårbarheit og kva vi veit om klimatilpassingsarbeidet i dag. Foredraget presenterer og norsk senter for bærekraftig klimatilpassing (Noradapt) og kva senteret gjer, har som mål og kan bidra med, saman med sine samarbeidspartnarar.