Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 5: hindringsanalyse

Rapport
Id:
2011-3

Delrapport 5: Egne analyser av forutsetninger og hindringer for lokal klimatilpasning belyst med eksempler fra ulike kommuner

 

Lysarkpresentasjon av delrapport 5