Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Analyse av tilpasningsmuligheter

Rapport
Id:
2011-2

Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempel fra ulike kommuner

 

Lysarkpresentasjon av delrapport 4