Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Analyse av sårbarhet

Rapport
Id:
2011-1

Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra ulike kommuner

 

Presentasjon av delrapport 3