Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Kunnskapsstatus

Rapport
Id:
2010-5

Delrapport 1: Kunnskapsstatus

 

Lysarkpresentasjon av delrapport 1