Klima- og miljøutfordringer og muligheter i Sola kommune

Foredrag
Id:
Januar 2020

Carlo Aall innleia på ein oppstartssamling for Sola kommune sitt arbeid med ein ny klimaplan.

Workshop samling Sola kommune