Kan smeltande brear få fart på oss?

Kronikk
Id:
november 2021
Utgjevar:
Sogn Avis
Tidsskrift:
sognavis.no

I Alpane pakkar dei inn isbrear for å ha dei litt lenger. Islendingane held gravferd der det er for seint. Kan vi bruke breane sin triste skjebne til noko?