Institutt for kvalitetsturisme - Identifisering av eit kunnskapsfelt

Notat
Id:
2004-3

I notatet vert behovet for auka satsing på forsking i skjeringspunktet mellom natur, reiseliv, landbruk og berekraftig utvikling.