Utgreiing om forsking på kvalitetsturisme

VF skal greie ut trongen for auka forsking på kvalitetsturisme og korleis slik forskingsinnsats kan tenkast organisert og i neste omgang finansiert. Nasjonal satsing på auka turisme i tilknyting til våre verneområde - treng vi meir kunnskap?
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
2243
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar