Institusjonell respons på klimaendringer. Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer.

Rapport
Id:
2003-3

Rapporten gjennomgår status for arbeidet med klimatilpasninger i fire institusjonelle systemer: Beredskap, forsikring, kommuneplanlegging og miljøvernforvaltning. Rapporten drøfter også institusjonelle betingelser og institusjonelle barrierer for å øke innsatsen i arbeidet med klimatilpasning.

rapport3-03.pdf (1019.04 KB)