Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger