Hvordan ruster vi vårt samfunn, sikrer bebyggelse og infrastruktur for mer styrtregn og tørke?

Av:
Foredrag
Id:
April 2023

Carlo Aall har hodlt et digitalt innlegg med tittelen "Hvordan ruster vi vårt samfunn, sikrer bebyggelse og infrastruktur for mer styrtregn og tørke? på frokostmøtet «Ekstremvær! Hvordan, hvorfor – og hvilke utfordringer står vi overfor?» arrangert av Tekna Klima og Tekna Bygg og anlegg, Oslo 13.april 2023. Hovedbudskapet var at vi må snakke mindre om klimaendringer –og mer om samfunnsendringer - for å komme over i omstillingssporet.