Hvordan kan kommunale klimatiltak nå 2030-målet?

Foredrag
Id:
November 2023

På "Plan- og byggesakskonferansen 2023" arrangert i Stavanger av Rogaland fylkeskommune og Statsforvalter Rogaland holdt Carlo Aall et innlegg om hvordan kommunale klimatiltak kan nå 2030-målet.