Flexible methodologies for participation in climate change adaption

Foredrag
Id:
April 2023

Foredraget Flexible Methodologies for Participation in Climate Adaptation vart halde på NOCCA konferanse som føregjekk på Island i tida 17. - 18. april 2023