Kronikk
Id:
Juli 2021
Utgjevar:
Klassekampen
Tidsskrift:
Klassekampen.no

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sa i NRK P2 23. juni at vi må ha vekst for å nå berekraftsmåla, og vegen, for at veksten skal vere berekraftig, er sirkulærøkonomi. Det skal bryte linken mellom vekst og klima- og miljøproblem. Det er ein fristande tanke. Men kan sirkulærøkonomi eigentleg gjere veksten gangbar?