En kort innføring om analyse av klimarisiko og tilpassing til klimaendringer

Foredrag
Id:
September 2023

Carlo Aall presenterte prosjektet på en samling for seksjon for forvaltning, utgreiing og geodata i vegavdelinga i Vestland fylkeskommune