Notat
Id:
notat 2006-13

Rapporten dokumenterer en oppdatering av tidligere beregninger av det økologiske fotavtrykket for Oslo kommune. Bakgrunn for prosjektet er gitt, metodiske betraktninger og endringer gjennomgått og undersøkelsen/oppdateringen er sammenliknet med funn fra arbeidet gjort av Vestlandsforsking og ProSus i ProSus-rapport nr 1/02: Det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune – resultater og forslag til anvendelse av økologisk fotavtrykk som styringsindikator. Til sist er konklusjoner basert på foregående analyse trukket frem.