Økologiske fotavtrykk for Oslo kommune - Oppdatering 2006

Oppdatering av det økologiske fotavtrykk for Oslo kommune bygger på arbeidet utført av Aall og Norland (2002).

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Oslo kommune
Prosjektnummer:
6045
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):