Cruise – en næring i solnedgang?

Foredrag
Id:
November 2022

Carlo Aall har holdt et digitalt innlegg på den årlige nasjonale konferansen om cruiseturisme i Stavanger den 16 november (lenke til denne: https://www.reiselivskunnskap.no/innlegg/nasjonalt/nasjonal-konferanse-om-cruiseturisme-til-norge/). Arrangørene bestilte innlegget med bakgrunn i et oppslag i Bergens Tidende der Aall var sitert på at "cruise er en næring i solnedgang" (lenke: https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/8QryPA/forsker-mener-landstroemanlegget-for-cruiseskip-aldri-skulle-vaert-bygget). I foredraget peker Aall på at klimahensyn også kan gi grunnlag for en 'soloppgang', men da for en helt annen type cruisenæring enn den vi ser i dag. Det vil være en næring karakterisert av vesentlig mindre skip, saktere skip, skip med kortere rekkevidde, og en næring som i tillegg må klare seg uten lange flyreiser til/fra utreise-/vendehavn.