The climate challenge: From wicked to super wicked problem-solving in the context of local governance

Foredrag
Id:
Mai 2022
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Carlo Aall var invitert til å holde en presentasjon på webinaret "Climate Conversations: Mitigation - challenges, opportunities and ways forward" organisert av det Svenske Landbruksuniversitetet (SLU) med tittelen "The climate challenge: From wicked to super wicked problem-solving in the context of local governance". Her presenterte han noen foreløpige resultater fra Transform-prosjektet.

Opptak fra webinaret kan du se her