Arbeidsreisene for ansatte i AS Oslo Sporveier

Rapport
Id:
2001-9

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse av hvordan de ansatte i AS Oslo Sporveier reiser til jobb. Undersøkelsen omfatter en analyse av hva slags transportmiddel som benyttes i arbeidsreisene, og hvor stor arbeidsreisenes transportproduksjon er. For de arbeidsreisene som ble utført med personbil omfatter undersøkelsen også analyse av personbilenes faktiske belegg.

Undersøkelsen er utført på de ni største oppmøtestedene for ansatte i Oslo Sporveier (inkludert Sporveisbussene). I tillegg til å presentere resultatene fra de enkelte oppmøtestedene er det i rapporten gjort en generalisering av arbeidsreisenes transportproduksjon til hele bedriften.

Spørreundersøkelsen ble besvart av totalt 796 ansatte i Oslo Sporveier. Dette utgjør 38,0 % av antall årsverk i Oslo Sporveier. 53,8 % av arbeidsreisene ble utført med personbil, med et gjennomsnittlig belegg på 1,18 personer per bil. Den gjennomsnittlige lengden på
arbeidsreisene er 15 km. Den gjennomsnittlige lengden på arbeidsreisene med personbiler er 19 km, dobbelt så lang som den gjennomsnittlige kollektivreisen.

For år 2000 stod arbeidsreisene for en total transportproduksjon på 14 821 269 personkilometer, som utgjør 7 426 km per årsverk i konsernet. Personbilbrukens andel av arbeidsreisene utgjorde 75,6 % av denne transportproduksjonen.

rapport9-01.pdf (318.9 KB)