Vestlandsforsking skal i samarbeid med Oslo Sporveier gjennomføre de grunnleggende analysene som skal utgjøre basis for konsernet Oslo Sporveiers miljørapport for året 2000. Dette skal omfattet analyse av konsernets samlede energiforbruk og utslipp til luft, samt utføre beregninger som skal ligge til grunn for et samfunnsregnskap. Både de ansattes arbeidsreiser og tjenestereiser skal tas med i tillegg til basistjenestene i form av kollektivtilbudet med buss, trikk, T-bane og båt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Oslo Sporveier
Prosjektnummer:
2186
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: