Utvikling av nettverk for klimatilpassing i Ungarn

Vestlandsforsking skal hjelpe den ungarske partnaren (konsulentfirmaet Dipol i Humanpolitikai Intezet Kft – www.dipolcsoport.org) i å utvikle eit nasjonalt kommunenettverk på området lokal klimatilpassing. I dette arbeidet inngår å arrangere ein studietur til Sogn og Fjordane for representantar frå dette nettverket og å delta i samlingar i Ungarn.

Presentasjonar - Møte i Sogndal

Professor Carlo Aall, Vestlandsforsking: 
The CLIM-NET/HUN project: Contributions from Western Norway research Institute (WNRI)

Anne C. F. Eide, Advisor, County Governor of Sogn og Fjordane:
Preparing for and handling extreme weather

Haavard Stensvand, Head of emergency planning, County Governor of Sogn og Fjordane:
Risk and vurlerability analyses

Marta Baltruszewicz and Carlo Aall, Vestlandsforsking: 
The development of a method for comparison the costs of prevention vs restoration of damages caused by extreme weather events

Halvor Dannevig, forskar, Vestlandsforsking:
Strengthening the science policy interface for climate change adaptation at the regional level.

Kyrre Groven, forskar, Vestlandsforsking:
Approaches to stormwater management in Norway

Idun A. Husabø, forskar, Vestlandsforsking:
Discovering climate adaptation – examples from Western Norway

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EEA Grants
Prosjektnummer:
6387
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Vestlandsforsking driv i år overføring av kunnskap innan klimatilpassing til styresmaktene i Ungarn. I oktober 2015 var ei gruppe frå Ungarn i Sogn for å lære korleis ein har jobba med klimatilpassing i denne regionen og i Noreg generelt.