Systemer for implementering av hydrogenenergi i transportsektoren

Prosjektet har fylgjande tre overordna målsetjingar: 1. I samarbeid med Norsk Hydro ASA og NSB BA å utvikle norsk kompetanse om systemkrav og systemvilkår for bruk av hydrogenenergi i transportsektoren. 2. Å styrke Vestlandsforsking sin vitskaplege kompetanse innafor det same feltet. 3. Å styrke Vestlandsforsking sine forutsetningar for å delta i internasjonale forskings- og utviklingsprogram på feltet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2212
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: