Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport.

Notat
Id:
2006-11

Notatet gir en sammenfatning av hva vi kan lære om implementering av hydrogenenergi i transport, med utgangspunkt i de tre EU-prosjektene CUTE, ECTOS og HySociety