Økonomiske faktorer og forhold ved anvendelse av hydrogen i transport

Notat
Id:
2004-10

Notatet gir en presentasjon av økonomiske forhold knyttet til bruk av hydrogen i transport. Foruten å gi en generell omtale av kostnader ved hydrogen som drivstoff i transport, gis det en oversikt over kostnader knyttet til noen faktiske pågående forsøk med hydrogendrift.

notat-10-04.pdf (106.78 KB)