Sustainable tourism in Svalbard – a Balancing Act

Prosjektet er et samarbeid mellom de Svalbard-baserte turistaktørene AECO og Visit Svalbard, og forskere. Prosjektdeltagerne vil studere hvordan reislivsnæringen på Svalbard kan skape nye og bærekraftige utviklingsmuligheter som svarer på de ulike transformative endringene som både samfunnet og naturen på Svalbard gjennomgår, samtidig som et levedyktig lokalsamfunn opprettholdes og naturen beskyttes.

Reiselivet på Svalbard må forholde seg til krav og pressfaktorer fra norske forvaltning og Svalbardpolitikk, FNs bærekraftsmål, Parisavtale, klimaendringer og lokalbefolkningens holdninger til turisme. Prosjektet vil studere handlingsrommet som oppstår når reiselivsnæringenskal balansere disse ulike kravene og pressfaktorene, og fremskaffe ny innsikt om i hvilken grad politikk og forvaltning kan bidra til eller begrenser økonomiske utviklingsmuligheter og naturvern.

Isfjell med grønblå farge stikk opp av fjord i nord, tåkete himmel
Fjordsafari er blant reiselivsopplevingane turistar til Svalbard etterspør. Foto: Ragnhild Freng Dale

Prosjektets resultater vil være instrumentelle i å utvikle bærekraftige turistaktiviteter- og produkter. Slike produkter inkluderer aktiviteter der turister deltar i miljøeller lokalsamfunnsaktiviteter, og aktiviterer der turistenen får en bedre forståelse for sammenhengene i økosystemene som igjen kan bidra til endringer i adferd i bærekraftig retning hos turistene. Prosjektet vil bidra med kunnskap til diskusjonen av fremtidig utvikling av Svalbardpolitikken og den nasjonale diskursen om avveininger mellom miljø- og klimahensyn og lokal reiselivsbasert verdiskaping. Prosjektet har en tydelig samproduksjonstilnærming til kunnskap og vil arrangere et sommerkurs for ph.d.-studenter på Svalbard.

Vestlandsforsking har ansvar for arbeidspakke 2 i prosjektet, som skal studere hvordan de nyeste fremskrivningene av klima- og miljøendringer kan påvirke reiselivet på Svalbard, og hvordan reiselivsaktørene kan tilpasse seg disse.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Nordlandsforsking, Unis, NINA, Brown University
Prosjektnummer:
6557
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
  • hundekøyring svalbard

    Reiselivsnæringa på Svalbard kan gå ei lys framtid i møte, sjølv om klimaendringar, strengare regelverk og tøffare marknad skaper ei rekke utfordringar. Det viser forsking gjort gjennom prosjektet «Berekraftig turisme på Svalbard - ein balansekunst», som undersøker nettopp korleis reiselivsnæringa kan skape nye og berekraftige løysingar i møte med ei ny verkelegheit.

  • hundeslede på svalbard

    På Svalbard er klimaet i rask endring, og myndigheitene strammar inn for å ta vare på naturen. Skal du besøke øygruppa dei neste åra, bør du vere budd på strengare reglar.

  • Mann og kvinne i boblejakke og hue med ryggsekk. Nordleg natur og skyer bak

    Ein sosialantropolog og ein samfunnsgeograf utgjer Vestlandsforsking si arktiske forskingsgrein. – Vi lever litt i skuggen av naturvitarane, som utgjer fleirtalet av dei som forskar på Arktis, seier Halvor Dannevig, forskingsleiar for klima og miljø.