Kvinner som studerer IKT og IKT-sikkerhet

Vestlandsforsking gjennomfører oppdraget «Kvinner som studerer IKT og IKT-sikkerhet» på oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Målet med studien er å identifisere og kartlegge årsaksforhold som kan bidra til å forklare hvorfor få kvinner velger IKT-fag generelt og IKT-sikkerhet spesielt slik at denne kunnskapen kan anvendes i tiltak for å rekruttere flere kvinner til IKT og IKT-sikkerhet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Prosjektnummer:
6545
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Seniorforskar
Aktuelt:
  • Hilde med ny fagbok

    Heilt tilfeldig oppdaga forskingsleiar Hilde G. Corneliussen at den nye fagboka hennar om kvinner sin veg til IT-sektoren var publisert. Boka hadde berre ligge ute i fire dagar, men var alt lasta ned av over 500 personar.
    – Veldig kjekt, og heilt annleis enn å publisere vitskaplege artiklar, seier ho.