Kvinner som studerer IKT og IKT-sikkerhet

Vestlandsforsking gjennomfører oppdraget «Kvinner som studerer IKT og IKT-sikkerhet» på oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Målet med studien er å identifisere og kartlegge årsaksforhold som kan bidra til å forklare hvorfor få kvinner velger IKT-fag generelt og IKT-sikkerhet spesielt slik at denne kunnskapen kan anvendes i tiltak for å rekruttere flere kvinner til IKT og IKT-sikkerhet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Prosjektnummer:
6545
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar: