Kunnskapsgrunnlag for strategiske val i spesialisert frukt- og bærproduksjon

Dette utgreiingsprosjektet skal beskrive kunnskapsfronten for mat og lokal identitet marknadsført i reiselivet basert på nyskaping innan frukt- og bærproduksjon. Problemstillinga til prosjektet er: Kva effektar på økonomisk resultat, marknadsposisjon og kompetanse, har ulike samarbeids- og utviklingsstrategiar hos hagebruksbedriftene ved marknadsføring i nye kanalar?  Gjennomføringa er organisert i tre arbeidspakkar: ein internasjonal litteraturstudie, ein pilotstudie av utvalde bedrifter og formidling.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens landbruksforvaltning
Prosjektnummer:
6295
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):