Klimaendring, lokal tilpasning og fleirnivåstyring (CIRCLE)

Formålet med prosjektet er å etablere eit nordisk forskarnetterk på lokal klimapolitikk sett i lys av fleirnivåstyring og berekraftig utvikling. Det skal gjennomførast fleire arbeidsseminar med forskarar og praktikarar og det skal utviklast ein søknad til eit fullskala komparativt prosjekt.

Program og foredrag frå seminar i Fjærland

Program og foredrag frå seminar i Stockholm

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6147
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: