Digitale ferdigheter for å komme ut av NEET-situasjoner

Notat
Id:
Januar 2023

Dette notatet er et resultat av prosjektet «Kartlegging av behov for digitale ferdigheter blant unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning» finansiert av Regionalt forskningsfond Vestland.

Vi ønsker å takke Regionalt forskningsfond Vestland for bevilgning av midler til dette prosjektet. Vi setter pris på at veiledere i Nav, kommuner og frivillige organisasjoner i Vestland tok seg tiden for å stille opp, svare på våre spørsmål og delta i dialogmøter. Videre vil vi takke våre samarbeidspartnere Marius H. Hilton prosjektleder NAV Årstad Mulighetssenter, Aud Sunni Myrmel Strømsli avdelingsleder i Arbeid og inkludering NAV Sunnfjord og Sina Erichsen i JobLoop, og referansegruppen med Jeanette Wølke Friis Walsvik prosjektleder i Sogn for alle og Ann Iren Jessen avdelingsleder i Fyrlykta for deres støtte og bidrag i prosjektet.

VF-notat nr. 1-2023 (661.81 KB)