Å vere mykje på skjerm er ingen garanti for at ungdom forstår Nav sine nettsider

Artikkel
Id:
Februar 2023
Utgjevar:
forskning.no

Sårbar ungdom strevar med å forstå Nav på nett.