Digitale ferdigheter er en sammensatt kompetanse

Kronikk
Id:
Februar 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Ungdommer kan bruke mange timer av dagen sin på sosiale medier og dataspill. Derfor er det lett å tenke at de intuitivt finner ut av digitale løsninger, men det stemmer ikke nødvendigvis for alle.