Framtidas hyttegrend

Arkitektar, hytteutviklarar, trevareleverandørar, byggfaglege rådgjevarar og forskarar har gått saman om å prosjektere framtidas hyttegrender.  Hyttegrendene skal representere noko nytt både i høve arkitektur, materialbruk, arealbruk, energibruk og verdiskaping.

Hyttegrendene skal planleggast ut frå prinsipp for berekraftig hyttebygging, identifisert av forskarar ved Vestlandsforsking. Forskarane skal teste ut om prinsippa fungerer i praktisk prosjekteringsarbeid, om delingsøkonomi kan stø opp om ein meir berekraftig praksis og teste om prosjektets tilnærming kan føre til ein meir berekraftig praksis ved hjelp av livssyklusanalyse.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Stiv Kuling
Fjellsatsingsprogrammet til Oppland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6513
Prosjektleiar:
Gruppeleiar Teksam (permisjon)
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Aktuelt:
  • Skisse av "Framtidas hyttegrend"

    Korleis kan ei hyttegrend sjå ut viss ein planlegg ut frå eit mål om berekraft? Spørsmålet har stått sentralt i eit prosjekt der arkitektar, hytteutviklarar, trevareleverandørar, byggfaglege rådgjevarar og forskarar har gått saman om å prosjektere framtidas hyttegrend.