Hytte-Norge må se klimaendringene i øynene

Kronikk
Id:
Februar 2020
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no/motkultur

Hytte-Norge står overfor et nødvendig skifte. Framtida krever klimavennlige hytter som ikke er i konflikt med viktige naturområder eller sårbare arter, og som samtidig tilrettelegger for miljøvennlig transport til og fra hyttene.