Forebygging mot problemspilling blant ikke-vestlig ungdom: Et samarbeidsprosjekt med familie i fokus

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet har som mål å bidra til forebyggende kunnskap og løsninger på dataspillproblemer blant ikke-vestlig ungdom og familier i Norge.

Prosjektet bygger på resultater fra to tidligere RAM-finansierte undersøkelser om dataspill med fokus på ungdommer, og i et familieperspektiv. Ved hjelp av aksjonsforskning vil prosjektet, i dialog med aktørene, utvikle langsiktige og målrettede løsninger med ikke-vestlig ungdom og deres familier som utgangspunkt.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NLA Kristiansand
Prosjektnummer:
6519
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
 • Foto

  Å legge fram forskinga si med få og enkle ord, er eit ideal på frammarsj i akademia. Under Forskingsdagane skal fleire forskarar frå Vestlandsforsking delta på slike arrangement. Det eine føregår i Sogndal.

 • Foto

  Kva med eit lunsjforedrag eller eit fagleg innslag på personalmøtet? I år låner Vestlandsforsking ut to forskarar under Forskingsdagane. Ta ein kikk på det Kyrre Groven og Gilda Seddighi har å formidle!

 • Illustrasjonsfoto

  Når dataspel blir det viktigaste i ungdommar sitt liv, er mange foreldre usikre på kva dei skal gjere. Problema er særleg store i innvandrarfamiliar. – Foreldra treng meir råd, og helst tidlegare, meiner Gilda Seddighi ved Vestlandsforsking.

 • tenåring spelar på mobilen

  Gilda Seddighi har saman med kollegaer frå både Vestlandsforsking og NLA Høgskolen Gimlekollen forska på problemskapande bruk av dataspel hjå unge i ikkje-vestlege innvandrarfamiliar. Fleire funn overraska henne.
  – Vi ser no korleis foreldre navigerer i «mørke» på leit etter informasjon og hjelp når dataspeling skapar vanskar i heimen, seier ho.