Foreldre må få mer hjelp med barnas dataspilling

Artikkel
Id:
Oktober 2020
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no/motkultur

For mange barn og ungdommer kretser livet rundt dataspill, og hos enkelte blir spillingen til et problem. Veiledning til foreldre og ungdommer må trappes betydelig opp, særlig overfor innvandrere.