Arbeide med å operasjonalisere føre-var-prinsippet innenfor områdene rekombinante fiskevaksiner og grunnleggende bioteknologi i transgene planter. Å utvikle nye former for "governance" med grunnlag i føre-var-prinsippet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
2219
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: