Anvendelse av føre-var prinsippet

Karl Georg Høyer har halde eit fordrag som oppsummerer eit prosjekt ved Vestlandsforsking omkring bioteknologi og anvendelse av føre-var prinsippet.

Foredraget blei halde på ein konferanse arrangert av Norges forskningsråd innafor FUGE programmet.