Mellom sikkerhet og usikkerhet. To case fra Genteknologisk forskning

Foredrag

Karl Georg Høyer har halde eit fordrag som oppsummerer eit prosjekt ved Vestlandsforsking omkring bioteknologi og anvendelse av føre-var prinsippet.

Foredraget blei halde på ein konferanse arrangert av Norges forskningsråd innafor FUGE programmet.  

 

kgh-fore-var.pdf (109.48 KB)