Vestlandsforsking skal på oppdrag frå Sosial- og helsedirektoratet evaluera innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) ved Helse Førde. I tillegg skal vi evaluera eit planlagt prosjekt for fullskala meldingsutveksling frå primærhelsetenesta i kommunane til Helse Førde. Den siste delen blir delt i to med oppstart i dei tre Nordfjordkommunane Stryn, Hornindal og Gloppen og etter kvart utviding til alle kommunane i fylket. Prosjektet skjer i samarbeid med IT-forum Sogn og Fjordane og Norsk Helsenett, i tillegg til Helse Førde og kommunane i fylket.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sosial- og helsedirektoratet
Prosjektnummer:
6019
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: