Evaluering av pilot innan elektronisk meldingsformidling mellom Helse Førde og tre legekontor i Sogn og Fjordane

Notat
Id:
2006-19

Innføring av ekstern elektronisk meldingsformidling er eit av fleire delprosjekt i Helse Førde sitt EPJ-prosjekt. Denne rapporten ser på korleis Helse Førde og legekontora i fellesskap har jobba for å kunne realisere delprosjektet. Denne rapporten er den andre av leveransane i evalueringsoppdraget Vestlandsforsking gjennomfører for Sosial- og Helsedirektoratet.