Den nye fjellturisten: strategiar og tiltak for å sikre trygg åtferd

Trolltunga, Preikestolen og Kjerag trekkjer fleire hundre tusen menneske til fjells. Det skapar nye utfordringar for både lokal og nasjonal redningsteneste, men også for lokalsamfunna. Lokalsamfunna har behov for å få betring styring på turiststraumen for å stimulere til eit berekraftig reiseliv.

Vestlandsforsking er hyrt inn av Odda kommune for å analysere årsakene til redningsaksjonane, og i samarbeid med dei lokale aktørane utvikle strategiar og tiltak for at tryggleiken på desse turistmåla skal bli betre. Forskinga har fått kvalifiseringsstøtte frå RFF Vestlandet og skjer i nært samarbeid med lokale redningsaktørar og destinasjonsselskap

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
I samarbeid med:
Odda kommune
Prosjektnummer:
6483
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • Aktuelt
    "Trolltunga"

    Trolltunga, Preikestolen og Kjerag trekkjer fleire hundre tusen menneske til fjells. Det skapar nye problemstillingar for lokalsamfunna, mellom anna når det gjeld tryggleik.