Kronikk
Id:
Mai 2020
Utgjevar:
Bergens Tidende

I sommar skal «alle» gjere Noreg. Det kan føre til mange redningsaksjonar i fjellet.