Clim-ATIC: Adapting to the Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions

Utvida prosjektinformasjon

Clim-ATIC er eit treårig, internasjonalt prosjekt med eit budsjett på 2,4 millionar euro. Prosjektet mottek ei støtte på 60% frå EU-kommisjonen sitt Northern Periphery Programme.

Prosjektet involverer aktørar i lokalsamfunn, offentlege aktørar og forskarar frå fem regionar i Nord-Europa. Målet med prosjektet er å granske potensialet for å utvikle den lokale kapasiteten til klimatilpassing og gjere grep som vil gagne lokalsamfunna økonomisk og sosialt.

Meir informasjon

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
6125
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Aktuelt: