Beregning av økologisk fotavtrykk for Norge for 1987, 1997 og 2007. Analyse i forbindelse med Brundtlandrapportens 20-årsjubileum

Prosjektet har følgende tre problemstillinger:

  1. Hvordan har miljøbelastningen som følge av nordmenns forbruk av varer og tjenester endret seg i perioden 1987 til 2007
  2. Hvordan har forholdet mellom miljøbelastningen som følge av nordmenns "hverdags- og fritidsforbruk" endret seg i perioden 1987 til 2007
  3. Hvordan har miljøbelastningen som følge av nordmenns forbruk av varer og tjenester utviklet seg sammenlignet med miljøbelastningen som følge av norsk innenlandsk produksjon av varer og tjenester utviklet seg i perioden 1987 til 2007?

Vi vil bruke verktøyet økologisk fotavtrykk for å beregne miljøbelastningen som følge av forbruket av varer og tjenester. For å belyse problemstillingen (3) vil vi gjøre et utvalg av eksisterende miljøindikatorer utgitt av Statistisk Sentralbyrå (den årlige publikasjonen Naturressurser og miljø) og Miljøverndepartementet (den årlige publikasjonen "Miljøstatus"). Vi vil plukke ut de indikatorene som kan knyttes eksplisitt til norsk innenlands produksjon av varer og tjenester. Arbeidet gjøres i forbindelse med Brundtlandrapportens 20-årsjubileum.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljøverndepartementet
Prosjektnummer:
6097
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: