Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå

De tre samarbeidende partene – CICERO (prosjektleder), Nordlandsforsking og Vestlandsforsking – skal på oppdrag fra Miljødirektoratet sammenstille eksisterende kunnskap om barrierer for å nå det nasjonale målet om klimatilpasning og dagens virkemiddelapparat for klimatilpasning. Kunnskapssammenstillingen skal inneholde en avklaring av begrepene barrierer og virkemiddelapparat. Videre skal prosjektet lage en oppdatert status for barrierer på lokalt og regionalt nivå gjennom en bred involvering av relevante brukergrupper.

Prosjektleiar: Marit Klemetsen, CICERO; marit.klemetsen@cicero.oslo.no

Kontaktperson: Suzanne Tærud Day; suzanne.day@cicero.oslo.no

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
I samarbeid med:
CICERO
Nordlandsforsking
Prosjektnummer:
6586
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar