UNCHAIN inviterer eksperter til en internasjonal referansegruppe

International

Det internasjonale prosjektet Unchain har opprettet en internasjonal referansegruppe (IRG) der eksperter fra forskjellige land og institusjoner er invitert med. Medlemmene er eksperter fra organisasjoner på høyt nivå og har avansert kunnskap om sårbarhetsvurdering av klimaendringer og tilpasning i ulike beslutningforhold.

Gruppen inkluderer 14 deltakere fra 11 ulike institusjoner, bl.a. Finance Norway, Tecnalia, Fondazione CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, United Nation University og en tidligere representant av TNO innovation for life.

Ekspertene i den internasjonale referansegruppen dekker et bredt område av erfaring og ekspertise, inkluderert klimatilpassing og sårbarhetsvurdering, forsikringsindustri og klimarisiko, samt koordinering av relevante forskningsprogrammer: EEA ETC/CCA, Climate-ADAPT, DG CLIMA Adaptation Modelling.

Den internasjonale referansegruppen skal støtte prosjektpartnere i arbeidet med mål, metoder og resultater for Unchain-prosjektet. Gruppen kan også levere anbefalinger for potensielle forbedringer og formidlingen av prosjektfunn. Medlemmer av IRG skal:

• Delta i årlige samlinger iprosjektet og virtuelle møter (maks. en gang i året) 

• Lese prosjektinformasjon publisert i løpet av prosjektet 

• Være tilgjengelig for direkte kontakt ved behov 

Det første møtet i IRG fant sted 28. april 2020 med stor suksess, mange gode diskusjoner og kunnskapsutveksling. Dette motiverte gruppen til å opprette en online-plattform for å legge til rette for videre kommunikasjon mellom møtene. 

Neste møte i Unchains internasjonale referansegruppe er i juni 2020.